Alles over het vermogen, gebruik en opbrengst van zonne-energie

Het vermogen van zonnepanelen

Om het vermogen van zonnepanelen te kunnen vergelijken, zijn er standaardcondities opgesteld: een standaard temperatuur en belichting. Het maximale elektrische vermogen van een zonnepaneel onder deze condities wordt het piekvermogen genoemd en wordt geschreven als Wp (Wattpiek).

Het vermogen van panelen ligt tussen de 250 en 350 Wp. In de loop van de tijd neemt de opbrengst van zonnepanelen licht af.
Ieder jaar wordt ongeveer een half procent minder stroom opgewekt. De fabrikant geeft garantie op de panelen en op het vermogen van de panelen.

De opgewekte energie gebruiken

De zonnepanelen worden via een omvormer aan het elektriciteitsnet gekoppeld. De gelijkstroom van de zonnepanelen worden door de omvormer omgezet in wisselstroom en aan het elektriciteitsnet gekoppeld.

Elektriciteit die niet direct wordt gebruikt, wordt naar het
energiebedrijf gestuurd. In dat geval loopt de verbruiksmeter achteruit of in het geval van een zogenaamde slimme elektriciteitsmeter is er een aparte teller voor de terug geleverde kilo watts.

Zolang er sprake is van de zogenaamde salderingsregeling worden de aan het elektriciteitsnet geleverde kW 's verrekend met de verbruikte kW 's. Deze saldering regeling blijft in ieder geval tot 2023 in stand. Wanneer u meer teruggeeft dan dat u gebruikt wordt door het energiebedrijf een teruglever vergoeding gegeven die ligt tussen de 4 en 9 cent per kW.
Deze teruglever vergoeding verschilt per energiebedrijf.


Opbrengst

Ook de temperatuur is van invloed op de hoeveelheid energie die opgewekt wordt. Bij hoge temperaturen wordt minder energie opgewekt dan bij lage temperaturen. Hierdoor kan het zijn dat op een zonnige dag in oktober met een temperatuur van 10°C de opbrengst hoger is dan in de zomer bij 35°C.

In de zomermaanden heeft de zonnestraling een hogere intensiteit dan in de wintermaanden, daarnaast is het aantal uren zon ook veel hoger. Dit geeft de hoge opbrengst aan energie in de zomermaanden.

Bent u op zoek naar zonnepanelen?

Bel ons NU: 071 - 401 6149 OF 06 - 2117 6594, mailen kan natuurlijk ook